Natuur

Georgish NatuurGeorgie is nog geen twee keer zo groot als Nederland maar heeft veel te bieden: Zandstranden in Ureki, sommige van de hoogste toppen (meer dan 5.000 meter) van Europa in het Hoge Kaukasusgebergte, uitgestrekte bossen aan de voet daarvan, de groene vlakke velden in Mingrelie, het uitbundige Trialetigebergte in het midden van het land, kale bergen in het zuiden die overgaan in het Turkse Oost-Anatolische landschap, gematigde regenwouden in Adzjarie bij de Zwarte Zee en droge steppes in het oosten aan de grens met Azerbeidzjan. 's Zomers kan er gezwommen worden in de zee bij Batoemi of Koboeleti en 's winters geskied bij Goedaoeri en Bakoeriani.

De Hoge Kaukasus vormt de grens met de Russische Federatie. In het zuiden van het land ligt de Kleine Kaukasus. De twee gebergtes zijn met elkaar verbonden door het lage Soeramgebergte, dat de waterscheiding tussen West- en Oost-Georgie is. De belangrijkste rivier in het westen is de 327 kilometer lange Rioni, die in Ratsja ontspringt en door Koetaisi naar de Zwarte Zee slingert. In het oosten van het land stroomt de 1.364 kilometer lange Mtkvari die uit Turkije komt en door Tbilisi en Azerbeidzjan gaat alvorens in de Kaspische Zee uit tc monden. Behalve deze twee rivieren zijn er nog diverse andere bergstromen - en tweeduizend minerale bronnen die zo'n 130 miljoen liter water per dag produceren (waarvan het meeste onbenut wordt gelaten). De belangrijkste steden liggen in het lagere gedeelte van het land tussen de Hoge en de Kleine Kaukasus, of zoals Batoemi aan de Zwarte Zee. De belangrijkste wijngebieden zijn Kachetie in het oosten en Ratsja in het westen. Thee en citrusvruchten komen voornamelijk uit de subtropische gebieden langs de Zwarte Zee.

rachaGeorgie, met zijn zeer gevarieerde landschappen, heeft een rijk dieren- en plantenleven. Bijna 40 procent van het land is met bos bedekt. De natuurlijke zones kunnen in drie grote groepen worden verdeeld: dievan de Hoge Kaukasus, van de Kleine Kaukasus en van het overgangsgebied daartussen (waarvan de Bordzjomivallei deel uitmaakt).

Het land wordtdoor diverse trekvogels aangedaan. Het Paleostomimeer ten zuiden van Poti is een van de belangrijkste wetlands van Georgie, dat in het seizoen niet alleen vogels maar ook vogelliefhebbers van divers pluimage aantrekt. Het meer heeft nu een beschermde status, mede dankzij de steun van het Wereld Natuur Fonds. In de bergen zijn beren, lynxen, wolven, jakhalzen en wilde geiten en in de steppe leven misschien nog een paar gazellen.