Flora en Fauna

Planten en dieren

floraDe verschillende landschappen leveren een ongewoon gevarieerde flora op. Het land telt ca. 5000 verschillende soorten planten en bloemen. Hiervan zijn ca. 380 soorten inheems. Ook komen er ca. 8000 soorten paddestoelen, varens en mossen voor. Meer dan eenderde van het land is bedekt met bossen en kreupelhout en de vegetatie varieert sterk van oost naar west. In West-Georgië vinden we een subtropische vegetatie.

Elzen domineren het moerassige kustgebied van het Kolkhida-laagland. Verder landinwaarts, waar het wat droger is, komen in de bossen eiken, kastanjes, beuken, haagbeuken en lianen voor. De unieke Pitsoenda-pijnboom komt nog voor in Abchazië. Een bosje van deze bomen is te vinden in een nationaal park op de Pitsoenda-kaap. Oost-Georgië is minder dicht bebost en wordt gedomineerd door graslanden en doornig kreupelhout. In de droge valleien komt alsem en de Russische distel voor. In lager gelegen gebieden en aan de voet van de heuvels en bergen vinden we alleen bossen langs de rivieren, met eiken, populieren, wilgen en af en toe moerbeibomen

In de vochtige, hoger gelegen gebieden komen jeneverbessen, granaatappelbomen, Georgische esdoorns en pistachebomen voor. Aan de Zwarte Zeekust komt de zeer zeldzame aardbeiboom nog voor. Op open plekken en aan de rand van de hooggelegen bossen komen spectaculaire bloemen voor als het klokje, de akelei, geurorchideeën, moerasorchideeën en vlinderorchideeën. Rond Mestia groeien het rode nieskruid, de grote roze dagkoekoeksbloem, de grote gele wederik, bilzekruid, de inheemse reuzenberenklauw, alsmede het witte vingerhoedskruid, het gele vijfvingerkruid, wilde aardbeien en kruisbessen. Boven de boomgrens weiden met adderwortel, lelies, akelei, ranonkel, klokjes, orchideeën, wikke, schurftkruid, driekleurig viooltje en korenbloemen. Daarboven o.a. steenbreek, campanula, boterbloem, kievitsbloem, rotsjasmijn, vlooienkruid en de paarse sleutelbloem.

Athene noctuaDe laatste jaren zijn er tien soorten uitgestorven, o.a. de keker, de Georgische olm, de Trans-Kaukasische populier en de Eldari-pijnboom. Vijftig soorten bevinden zich in een kritische fase en 300 soorten zijn zeldzaam.

De unieke ligging van Georgië zorgt voor een mix van de Europese en Aziatische dierenwereld met ca. 100 soorten zoogdieren, 330 soorten vogels, 48 reptielen, 11 amfibieën en 160 vissoorten. Van al deze soorten zijn 21 zoogdieren, 33 vogels, tien reptielen en amfibieën bedreigd of zeer zeldzaam. Zo worden bijvoorbeeld vier wilde geitensoorten met uitsterven bedreigd: de Dagestaanse geit, de tur of Kaukasische geit, de bezoar of pasang en de gems. De Perzische gazelle en de Kaukasische luipaard komen niet meer voor in Georgië. Ook de gestreepte hyena werd als uitgestorven beschouwd, maar is weer gezien in het droge steppegebied van Zuidoost-Georgië. In de Oost-Georgische laaglanden komen gazellen, herten en wilde zwijnen voor.

Rond Tbilisi komt de zeldzame dwergspitsmuis nog voor. De westelijke laaglanden hebben een gevarieerdere fauna met aan zoogdieren o.a. mollen, eekhoorns, bruine beren, dassen, wezels, herten, wolven, vossen, lynxen, minks, en wilde katten. De Europese otter, de gouden jakhals en de Perzische eekhoorn worden ernstig bedreigd. Verschillende soorten kleine zoogdieren worden ook bedreigd, o.a. de Transkaukasische gouden hamster, de dwerg- of grijze hamster, de watermuis en de Kaukasische mol.

Van de reptielen is een kwart inheems in de Kaukasus. Bedreigd worden o.a. de Schneider's skink, de luipaardslang, de dwergslang en de Kaukasische adder. In Georgië leven verschillende soorten fazanten, ganzen, wulpen, eenden aalscholvers en spechten. Wintergasten zijn o.a. pelikanen, ooievaars, reigers, haviken en oehoes. In de bergachtige gebieden komen o.a. Kaukasische kauw, korhoen, fazant, koekoek, specht en ekster voor. Bedreigd worden o.a. de lammergier, de zwarte gier, de griffioengier, de Egyptische gier, de slechtvalk, de bruine kiekendief, de koningsadelaar, het zwarte berghazelhoen, de zwarte ooievaar en de lepelaar. Verder komt er een geïsoleerde kolonie bergvinken voor, die verder alleen maar in Centraal-Azië voorkomt.
De bergrivieren zitten vol met forel. De Zwarte Zee herbergt dolfijnen, haaien, zalm, haring, hondshaai en zwaardvis.

van landenveb.net

iba_map

Code International Name Area (ha)
001 Ritsa 38,297
002 Pskhu 8,576
003 Gumista 40,032
004 Kolxeti 56,052
005 Kintrishi 15,726
006 Liakhvi 27,922
007 Eastern Caucasus (Kakhetian Caucasus) 37,370
008 Meskheti (incl. Erusheti) 82,828
009 Khanchali lake 2,580
010 Algeti 13,290
011 Iori Region 239,374
012 Svaneti 69,436
013 Racha 56,906
014 Batumi (Raptor Migration) 41,938
015 Adjara-Imereti Ridge 173,279
016 Shavsheti Ridge 38,253
017 Kartsaxi Lake 3,618
018 Tabatskuri lake (incl. surroundings) 9,991
019 Trialeti Ridge 66,848
020 Kvernaki Ridge 12,969
021 Kazbegi (Tergi Watershed) 94,889
022 Khevsureti 81,272
023 Tusheti 112,100
024 Lagodekhi 22,879
025 Alazani Valley 64,311
026 Lower Kura Valley 10,933
027 Jandari Lake 2,229
028 Pharavani Lake 5,830
029 Sagamo Lake 857
030 Bogdasheni Lake 397
031 Madatapha Lake 1,978
Total coverage
  1,432,961