Nationale Parken

Beschermde gebieden in Georgië

De Beschermde natuurgebieden in Georgië omvatten gebieden die vanwege hun natuurhistorische of cultuurhistorische waarde van groot belang worden geacht en een beschermde status hebben gekregen. Het oudste beschermde gebied is het natuurreservaat Lagodekhi, gesticht in 1912, toen Georgië deel uitmaakte van Rusland.

De totale oppervlakte van Georgiës beschermde gebieden is 511.123 ha, wat neerkomt op ongeveer 7 % van het grondgebied van het land. Er zijn 14 strikte natuurreervaten, 9 Nationale parken, 12 natuurreservaten, 14 Natuurmonumenten en 2 beschermde landschappen in Georgië. De strikte natuurreservaten beslaan 141.473 ha, terwijl de nationale parken een totale oppervlakte hebben van 270.740 ha. Ongeveer 75 % van het beschermd gebied is bedekt met bos.

Nationale Parken in Georgië

Nationale Parken in Georgië bestaan officieel sinds 1873. Sommige parken zijn veel ouder ((tot voor de Tweede Wereldoorlog)), maar hadden een andere status, bijvoorbeeld als reservaat. Op dit moment zijn er negen nationale parken met een totale oppervlakte van 270.740 ha.

De huidige Nationale parken zijn:

  •     Nationaal park Algeti
  •     Nationaal park Bordzjomi-Charagaoeli
  •     Nationaal park Dzjavacheti
  •     Nationaal park Kazbegi
  •     Nationaal park Kolcheti
  •     Nationaal park Mtirala
  •     Nationaal park Tbilisi
  •     Nationaal park Tusheti
  •     Nationaal park Vashlovani