Religie

Georgisch-Orthodoxe Kerk

Vardzia_Gospel_Thirteenth_century

De grote verscheidenheid aan volkeren die Georgië bewonen, heeft geleid tot een overeenkomstige rijke waaier aan actieve religies. De dominante religie is het christendom en de Georgisch-Orthodoxe Kerk is veruit de grootste kerk. De conversie van de Georgiërs in 330 maakte ze tot een van de eerste volkeren die het christendom aanvaardde.

Volgens de traditie, genas een heilige slavin, die bekend werd als Saint Nino, koningin Nana van Iberia van een onbekende ziekte, en Koning Marian III aanvaardde het christendom toen een tweede wonder plaats vond tijdens een koninklijke jachtpartij. Het 'nieuwe’ Georgische geloof, dat de Griekse heidense en zoroastrische overtuigingen verving, kreeg een permanent plaats in de frontlinie van het conflict tussen de islamitische en christelijke wereld. Zoals ook elders, was de christelijke kerk in Georgië cruciaal voor de ontwikkeling van een geschreven taal en de meeste van de vroegste geschriften waren religieuze teksten. Nadat Georgië werd geannexeerd door het Russische Rijk, nam de Russisch-Orthodoxe Kerk de Georgische kerk over in 1811.

De Georgische kerk herkreeg haar autonomie pas toen het Russische bewind eindigde in 1918. Noch de Georgische mensjewistische regering, noch het bolsjewistische regime dat er op volgde beschouwd revitalisering van de Georgische kerk echter als een belangrijk doel. Het Sovjetbewind bracht ernstige zuiveringen van de Georgische kerkelijke hiërarchie en een voortdurende onderdrukking van de orthodoxe eredienst. Zoals elders in de Sovjet-Unie, werden vele kerken vernietigd of omgezet in seculiere gebouwen. Deze geschiedenis van onderdrukking moedigde de integratie van religieuze identiteit aan in de sterke nationalistische beweging van het twintigste-eeuwse Georgië en de zoektocht van Georgiërs naar religieuze expressie buiten de officiële staatskerk. In de late jaren 1960 en vroege jaren 1970, bekritiseerden oppositieleiders, vooral Zviad Gamsachoerdia, de corruptie in de kerkelijke hiërarchie. Toen Ilia II de patriarch (Katholikos) van de Georgisch-Orthodoxe Kerk werd in de late jaren 1970, bracht hij orde en een nieuwe moraal in de kerk en ervoer de Georgische Orthodoxie een heropleving. In 1988 stond Moskou de patriarch toe te beginnen met het wijden en heropenen van gesloten kerken, en een grootschalige restauratie begon. 

Niet-orthodoxe godsdiensten hebben van oudsher een tolerante behandeling in Georgië ontvangen. Joodse gemeenschappen bestaan in het hele land, met grote concentraties in de twee grootste steden, Tbilisi en Kutaisi. Azerbeidzjaanse groepen hebben de islam in Georgië voor eeuwen gepraktiseerd, net zoals de Abchazische en Ajarian groepen geconcentreerd in hun respectievelijke autonome republieken. De Armeense Apostolische Kerk, wiens leer in sommige opzichten verschilt van die van de Georgische Orthodoxie, heeft een autonome status.