Geschiedenis

 Viceroys Palace in TiflisGeorgiërs noemen zich geen Georgiërs, maar Kartvelebi en hun land Sakartvelo. Deze namen zijn afgeleid van een heidense god genaamd Kartlos, waarvan wordt gezegd dat hij de  vader van alle Georgiërs is. De buitenlandse naam Georgië, gebruikt in West-Europa, is ten onrechte afgeleid van de beschermheilige van het land, St. George. Eigenlijk is het afgeleid van de namen Kurj of Gurj, waaronder de heilige bekend is bij de Arabieren en moderne  Perzen. Een andere theorie beweert dat de naam komt van het Griekse geo (aarde), omdat toen de Grieken naar Georgië kwamen ze de Georgiërs het land zagen bewerken.

De klassieke wereld kende de inwoners van Oost-Georgië  als Iberiërs, aldus geografen uit de oudheid in verwarring brengend, die dachten dat deze naam alleen van toepassing was op de inwoners van Spanje. De Romeinen noemden het Iberi en de mensen Iberiërs; De Slaven noemden het Iveria en de volkeren Ivers.

In oude Griekse mythen en legenden, in het bijzonder die over de Argonauten, worden al Georgische stammen genoemd. In de legende van de 50 Griekse helden die, onder leiding van Jason, voeren naar Colkhis op zoek naar het Gulden Vlies, zijn legendarische gebeurtenissen en historische feiten gemengd. Maar ze zijn deels een afspiegeling van de geschiedenis van het koninkrijk van Colkhis dat op dat moment bestond.

De eerste staat die tot stand kwam in het westen van Georgië aan de Zwarte zee kust, is het Koninkrijk van Colchis, of Egrisi (6e eeuw voor Christus). In de derde eeuw voor Christus werd het Koninkrijk Kartli of Iberia opgericht in Oost-Georgië, met de hoofdstad in Mtskheta. Dit koninkrijk is erin geslaagd  de belangrijkste provincies van Oost-  en Zuid-Georgië te verenigen.
In de 1e eeuw voor Christus, tijdens het bewind van koning Artag, vocht de bekende Romeinse veldheer Pompheus een veldslag in Georgië uit. Iberiërs weerstonden de Romeinen hevig. Uiteindelijk sloten Artag en Pompheus een vrede; Iberia werd een bondgenoot met ongelijke rechten van Rome.
Als een teken van goodwill richting Georgië, inviteerde de keizer van Rome Antonine Pius in de 2e eeuw voor Christus de Georgische koning Parsman II die werd vergezeld door een groot gevolg. Ter ere van de Georgiërs, die tijdens de paardenrennen zoveel moed hadden getoond, werd in opdracht van keizer Antoninus Pius, een standbeeld van Parsman Kveli opgericht in het centrum van Rome, in de Belona kathedraal.

In de 5e eeuw creërde koning Vakhtang Gorgasali het sterkste koninkrijk - hij versterkte Kavkasioni in het noorden als verdedigingsbolwerk tegen indringers van buitenlandse stammen, dwong Byzantium en Perzië de kracht van Georgië te erkennen, hielp de Georgische kerk aan autonomie en bouwde de nieuwe hoofdstad Tbilisi voor het nieuw leven ingeblazen land.

De elfde en twaalfde eeuw waren een Gouden Eeuw voor Georgië en de middeleeuwse monarchie bereikte haar hoogtepunt onder het bewind van  koning David de Bouwer (1089-1125) en diens achterkleindochter koningin Tamar (1184-1212).Een unieke Georgische christelijke cultuur bloeide op tijdens de regeringen van David de Bouwer en Koningin Tamara. Dit is het tijdperk van de grote bouwprojecten, zoals Gelati en Vardzia en de bloei van de literaire traditie wordt vereerd tot vandaag de dag. Het was aan koningin Tamara dat Shota Roestaveli zijn grote epische gedicht, De Ridder in het Tijgervel, wijdde, een gedicht waarin alle deugden van ridderlijkheid en eer werden opgevoerd die in het Georgische koninkrijk tijdens haar regeerperiode werden gevierd.

In 1386-1403, werd het Koninkrijk van Georgië geconfronteerd met acht Turks-Mongoolse invasies onder leiding van Tamerlan. De invasies verwoesten de Georgische economie, de bevolking en de stedelijke centra.

In de 15de eeuw veranderde het hele gebied drastisch in alle mogelijke aspecten: taalkundige, culturele, politieke, etc. Tijdens die periode werd het Koninkrijk van Georgië omgezet in een geïsoleerde, gebroken christelijke enclave omgeven door een islamitische, voornamelijk Turks-Iraans-Arabische wereld. Uiteindelijk werd het koninkrijk verdeeld in twee invloedssferen, het westen aan de Turken en het Oost aan de Perzen. Voor de volgende 250 jaar zou Georgië geen onafhankelijkheid kennen.

Pas in de 18e eeuw, onder de vader en zoon Bagrationi koningen, was Georgië in staat om opnieuw onafhankelijk te worden en kon de wederopbouw van de natie beginnen. Ondanks opstandige prinsen, bezettingslegers en overvallen uit het noorden waren ze in staat om een sterk nieuw koninkrijk te smeden. Ervan overtuigd dat Georgië niet kon overleven op eigen kracht wendden zij zich tot Catharina de Grote van Rusland en smeedden een alliantie. In 1783 werd een verdrag ondertekend waardoor Georgië een protectoraat van het Russische Rijk werd.

De laatste kolonisator van Georgië - Rusland - begon de annexatie in 1801, na de intrekking van het eerdere verdrag, en vermoordde vervolgens de hele Georgische koninklijke familie. Deze grote vernedering was onmogelijk te bevechten en al snel was de Russische aanwezigheid overal voelbaar, in sommige plaatsen stalden de troepen hun paarden zelfs in Georgische kerken. Als gevolg daarvan maakte het land meer dan 150 jaar deel uit van het Russische rijk, eerst als een provincie en na de communistische revolutie, als een Sovjet-Republiek. In 1991 verklaarde Georgië zich eenzijdig onafhankelijk van de Sovjet-Unie. Een jaar later werd het land trots het 179e lid van de Verenigde Naties.

Na de breuk met de Sovjet-Unie, werd al snel een de alliantie met het Westen gezocht om de nieuwe vrijheid te verankeren, maar stabiliteit was moeilijk te bereiken. Separatisten in Abchazië, gesteund door de Russen, begonnen een oorlog die er in eindigde dat de meerderheid van de regionale Georgische bevolking moest vluchten. Hoewel de situatie nu gestabiliseerd en vreedzaam is, is het conflict nog steeds niet opgelost.