literaturaIn de oudheid was de Georgische mondelinge traditie erg sterk. Ballades, liedjes, legenden en spreekwoorden waren er in overvloed. De legende van Amirani is tot ons gekomen via Apollonious Rhodius, die er naar verwijst in de derde eeuw voor Christus.

Volkspoëzie bloeide in Georgië na de ontwikkeling van het schrift. De vroegste geschriften die hebben overleefd, dateren uit de eerste helft van de vijfde eeuw na Christus. Deze literaire voorbeelden zijn echter zo sterk ontwikkeld dat aan voorgangers niet kan worden getwijfeld.

Omstreeks 470 schreef Jacob Tsurtaveli "Het martelaarschap van de heilige Shushanik", een origineel hagiografisch werk dat door de literaire standaard een voor-christelijke schrijverstraditie aantoont. De Georgische literatuur van de volgende zes eeuwen was uitsluitend religieus van karakter, met schrijvers die vooral bezig waren met het vertalen van bijbelse teksten in het Georgisch.

De twaalfde eeuw is de klassieke periode van de Georgische middeleeuwse literatuur. Een van de eerste meesterwerken uit deze periode is "Amiran-Darejaniani", toegeschreven aan Mose Khoneli. Het is een avontuur vol dappere ridderlijke daden, geworteld in de vroege volksverhalen rond Amirani. Veel van deze seculiere literatuur heeft overeenkomsten met de islamitische literatuur van die tijd. Verhalen geschreven in het Perzisch werden hertaald in het Georgisch, met als allerbelangrijkste "Shahnama" door Firdausi en “Vis-o-Ramin” door Gurgani, met een plot dat zeer vergelijkbaar is met die van Tristan en Isolde.

Veel van de beste schrijvers van de twaalfde eeuw behoorden tot de hofhouding van de Georgische koningen, met name Shota Rustaveli, de meest gevierde figuur van de Georgische cultuur. Zijn werk "De Ridder in het Pantervel" wordt beschouwd als het nationale epos.

Mihaly Zichy illustraties voor De man in het tijgervel.

Tijdens de dertiende eeuw werd Giorgia verwoest door Mongoolse invasies. Met de dood van Tamerlane in 1405 kon het proces van nationale vernieuwing beginnen, maar het was pas in de zestiende eeuw dat een nieuwe literaire geest opbloeide. Het veelal patriottisch getinte werk van deze periode wordt gekenmerkt door interpretaties en vervolgen op “De Ridder in het Pantervel"."De Omaniani", geschreven aan het begin van de zeventiende eeuw, volgt de avonturen van de kleinzoon van Tariel, Oman.
De Georgische literatuur van de zestiende eeuw had veel van de banden met het oosterse Moslim-vers vernieuwd. De belangrijkste zeventiende-eeuwse dichter en staatsman, Koning Teimouraz I, opgevoed aan het hof van Shah Abbas I (1587-1629), was een groot bewonderaar van Perzische poëzie. Hij hertaalde vele Perzische gedichten in het Georgisch. Ondanks zijn liefde voor de Perzische taal, leed Koning Teimouraz zowel persoonlijk als politiek onder de Perzen. Zijn lange verhalende gedicht, "Het martelaarschap van Ketevan" gaat over de martelingen van zijn moeder in de handen van Shah Abbas.
In het eerste deel van de achttiende eeuw leidde koning Vakhtang VI (1675 - 1737) het intellectuele leven in Georgië. Als monarch, geleerde en dichter, verzamelde en bewerkte hij vele historische werken en codificeerde een reeks wetten, "Het Wetboek van Vakhtang". Zijn 1712-editie van "De Ridder in het Pantervel" bevat een uitgebreid commentaar.

Oost-Georgië werd opgenomen in Rusland in 1801.De school van de Georgische Romantiek die was geboren in ballingschap in de gemeenschap Vakhtang VI kwam volledig tot uitdrukking in het begin van de negentiende eeuw in het werk van Alexander Chavchavadze (1786 - 1846), de zoon van Garsevan, de ambassadeur van Rusland van koning Herekle II . Zijn verzen drukten zijn diepe teleurstelling uit over het verlies van onafhankelijkheid van zijn land.

Grigol Orbeliani (1804 - 1883) was de artistiek broer van Chavchavadze, schrijvend in de Georgische romantische traditie, gericht op de noodzaak voor het herstel van Georgië’s onafhankelijkheid door de inspanningen van patriotten. De romantische traditie bereikte zijn hoogtepunt met Nikoloz Baratashvili (1818 - 1845)  , die droomde van vrijheid en onafhankelijkheid voor zijn vaderland. Terwijl hij de zinloosheid erkende van het terugtrekken in een geïdealiseerd beeld van vergane glorie, vond hij troost in de natuur, "Schemering op Mtatsminda", en het geloof in het onbaatzuchtig dienen van zijn landgenoten, 'Meditatie op de Mtkvari' Oever ".
Het einde van de negentiende, begin van de 20e eeuw gaf de Georgische literatuur prominente namen als Akaki Tsereteli en Ilya Chavchavadze, de laatste als de eer van de Georgische literatuur en cultuur, die de grootste rol heeft gespeeld in het sociale en culturele leven van Georgië.

Twintigste-eeuwse vernieuwing in de literatuur kwam er met de symbolistische beweging, omarmd door "de Blue Horns". In 1916 begon deze groep met het uitgeven van een tijdschrift met dezelfde naam. Onder de deelnemers waren Paolo Yashvili, Titiaan Tabidze, Galaktion Tabidze, Kolau Nadiradze en Valeriaan Gaprindashvili. Hun radicale experimenten bloeiden op in de jaren van de onafhankelijkheid van Georgië tussen 1918 en 1921, maar werden onderdrukt in de jaren van de bolsjewistische overheersing.
De grote Georgische schrijver, Konstantine Gamsachoerdia (1891-1975), koos ervoor om het verleden van Georgië te verkennen door zijn historische romans. "De Hand van de Grote Bouwer", "De ontvoering van de Maan", en "David de Bouwer" zijn geliefd en worden gelezen in heel Georgië.